Met een strakblauwe lucht en zomerse temperaturen was het een groot plezier om op het veld je verkoopwaar uit te stallen. Kinderen kwamen samen met hun ouders dan ook vol enthousiasme naar het terrein aan de Berkenlaan.