De optocht in Zwartsluis op koningsdag 2018
Al jaren trekt de optocht door de straten van Zwartsluis. De prachtige stoet heeft met zijn fraaie wagens, kleurrijke groepen,
humoristische enkelingen en vrolijke muziekkorpsen een traditie opgebouwd. Wat vooral naar voren komt is het enthousiasme van de deelnemers. Naast dat het gezellig is om met elkaar een wagen te bouwen zijn de deelnemers al weken voor de optocht bezig hun creatie vorm te geven. Alle bouwers kunnen dan ook rekenen op een enthousiast en dankbaar publiek.

Ochtendoptocht
Vanaf 10.30 uur worden de wagens aan de Zomerdijk opgesteld. Vervolgens start de optocht om 11.00 uur. De route loopt via de: Zomerdijk, Baanstraat, Schoolstraat, Berkenlaan, Sportlaan, Populierenstraat, Purperreigerlaan en de Weteringallee). Deze route wordt twee keer gereden.

De morgenoptocht wordt muzikaal begeleidt door de Muziekverenigingen “Voorwaarts” uit Zwartsluis en “Irene” uit Hasselt.

Avondoptocht
Vanaf 18.30 uur worden de wagens opnieuw opgesteld in volgorde van aankomst aan de Zomerdijk. Hierna zal de optocht om 19.00 uur vertrekken. De route van de avondoptocht wordt traditioneel in tegenovergestelde richting gereden. De route hiervan is: Zomerdijk, Weteringallee, Purperreigerlaan, Populierenstraat, Sportlaan, Berken- laan, Schoolstraat, Baanstraat, Zomerdijk, Weteringallee, Purperreigerlaan, Sportlaan. Deze route wordt anderhalf keer gereden en eindigt bij de feesttent.

De avondoptocht wordt muzikaal begeleid door: Muziekvereniging “Voorwaarts”. Wil je meedoen aan de optocht? Geef je dan op via optocht@oranjeverenigingzwartsluis.nl.